Önemli Kararlar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı


Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 11.09.2014 tarih, 2014/52 E, 2014/139 K. sayılı kararı

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu Ek Madde 2/3’deki “Araç Sahibi” ifadesinin iptali sebebiyle, “Yolcu Taşıyan Kişi” ile “Araç Sahibi” sıfatları birleşmedikçe, “Araç Sahibi” için idari para cezası ve trafikten men yaptırımları uygulanamayacaktır.

İndir
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 11.09.2014 tarih, 2014/52 E, 2014/139 K. sayılı karar

Danıştay 15. Daire Başkanlığı


Danıştay 15. Daire Başkanlığı 18.06.2014 tarih 2013/ 187 E, 2014/5505 K.sayılı kararı

Danıştay söz konusu kararı ile, Seyahat Acentalarının otomobil ile ticari yolcu taşımacılığı gerçekleştirebilecekleri şekilde düzenleme yapılması gerektiği hususunu açık bir şekilde belirtmiş ve idari yaptırım hükmünü de iptal ederek eksiklik tamamlanana kadar idari yaptırım uygulanmaması gerektiğine dikkat çekmiştir.

İndir
Danıştay 15. Daire Başkanlığı 18.06.2014 tarih 2013/ 187 E, 2014/5505 K.sayılı karar

Danıştay 15. Daire Başkanlığı


Danıştay 15. Daire Başkanlığı 16.12.2015 tarih 2013/2135 E. 2015/8833 K. sayılı kararı

• A 1 yetki belgesi ( OTOMOBİL İLE YURTİÇİ TARİFESİZ TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI) ile yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç veya bitiş yerinin yetki belgesinin sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şartı ortadan kaldırılmıştır. • A 1, A2, D 4 yetki belgeleri için başvuranların taşımacılık faaliyetinin arz talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair UKOME veya İl Trafik Komisyonu onayı alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

İndir
Danıştay 15. Daire Başkanlığı 16.12.2015 tarih 2013/2135 E. 2015/8833 K. sayılı kararı

Danıştay 15. Daire Başkanlığı


Danıştay 15. Daire Başkanlığı 16.12.2015 tarih 2013/5193 E, 2015/8834 K.sayılı kararı

Söz konusu karar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın A1-A2 yetki belgesi usul ve esaslarını düzenleyen 2013/KDGM- 02/YOLCU genelgesi iptal edilmiştir. Bu doğrultuda; • A 1 yetki belgesi sahibi olmak için bir kamu kurum ve kuruluşları ile geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi yapma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. • A 1, A 2 yetki belgeleri ile grup yolcu taşıma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. • Dayanak Genelgenin iptal edilmesi ile, A 1 yetki belgesinin verilmesini durduran Bakanlık Olurlarının aynı şekilde uygulanamaz hale gelmiştir.

İndir
Danıştay 15. Daire Başkanlığı 16.12.2015 tarih 2013/5193 E, 2015/8834 K.sayılı kararı

Bizimle İletişime Geçin


İletişime Geçin